Huisregels

Ons bedrijf bestaat uit drie accommodaties, Ons Kasteel, het Koetshuis en de Oranjerie. Welke ook weer in onderdelen verhuurd kunnen worden. Over het algemeen zijn er dus meerdere gasten aanwezig.

Wij richten ons vooral op families en gezinnen met kinderen.

Om het verblijf bij De Oranjerie voor iedereen zo aangenaam mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels opgesteld.

  1. Huisdieren

Huisdieren zijn helaas niet toegestaan op ons terreinen en in de gebouwen.

  1. Roken

Alle accommodatie zijn rookvrij.

  1. Muziek

Het is heerlijk om muziek te luisteren. Echter om overlast te voorkomen zijn muziekinstallaties buiten niet toegestaan. Muziek binnen is toegestaan wanneer er geen overlast is voor anderen.

  1. Vuur

Kampvuren zijn niet toegestaan op het gehele terrein.

  1. Bezoek

Komen er op een dag gasten langs: ze zijn van harte welkom, maar hun komst moet van te voren aan ons kenbaar gemaakt worden.

Het is niet toegestaan dat het (dag)bezoek zonder overleg blijft overnachten.

De appartementen zijn uitsluitend bestemd voor recreatieve doeleinden. U mag de appartementen niet anders gebruiken dan waarvoor deze bestemd zijn. Zij zijn bij voorbeeld niet bedoeld voor het vieren van feestjes en partijen, etc. in de ruimste zin van het woord. Dronkenschap/drugsgebruik wordt niet getolereerd.

  1. Meubilair

Het is niet toegestaan binnen meubilair, kussens/accessoires  mee naar buiten te nemen.

Wilt u bij vertrek uit de appartementen het bedlinnen en de handdoeken in de hal neerleggen.

  1. Vertrek

U dient de accommodatie om 10:00 uur te verlaten. Bij vertrek dient de afwasmachine leeggeruimd en alle afvalbakken geleegd te zijn. Het afval in de daarvoor bestemde containers weggegooid. Lege flessen kunt u in de glasbak gooien. Vloeren graag bezemschoon achterlaten

  1. Gourmet/Fondue

Voor u veiligheid hebben wij in alle accommodaties rookmelders. Om deze reden is het binnenshuis frituren of gourmetten/fonduen niet toegestaan. Wat wel kan, is (met behoud van de nodige voorzichtigheid) op het eigen terras barbecueën.

Indien deze regels niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te nemen.

Wij wensen u een heel prettig verblijf in een van onze appartementen, en danken u voor uw medewerking en uw begrip. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Op al onze reserveringen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. We adviseren deze goed door te lezen.